79 zradcov?

Prijatím Dohody o obrannej spolupráci sa stávame kolóniou USA.

Necelé dva mesiace stačili lokajom z vládnej koalície, aby si natvrdo presadili Dohodu o obrannej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou USA. 

Celý legislatívny proces bol jeden veľký megaškandál. Medzirezortné pripomienkové konanie bolo vyhlásené tesne pred Vianocami. Bol to premyslený a podlý ťah ministrra obrany Jaroslava Naďa, ktorý sa spoliehal na to, že počas vianočných a novoročných sviatkov budú všetci spať a nikto si zmluvu s Američanmi nevšimne. Žiaľ re neho a jeho amerických zamestnávateľov, všimli sme si ju mnohí. V rámci MPK sme sa prihlásili s hromadnými pripomienkami za verejnosť viacerí. Materiál, ktorého som bol spolutvorcom, dôsledne analyzoval najzákladnejšie ustanovenia zmluvy, ktoré sú spôsoilé vážne ohroziť vnútornú aj vonjakšiu bezpečnosť Slovenskej republiky a jej občanov. Paradoxne obranná zmluva, ktorá nám má zvýšiť ochranný a obranný potenciál, je v skutočnosti okupačná zmluva, ktorá z nás do budúcnosti môže celko vážne urobiť vojnovú zónu. 

Predmetná zmluva je protiústavná, chýbajú jej mnohé štandartné atribúty obojstranne vyváženej medzinárodnej zmluvy. Preto je nad slno jasné, že jej "páchatelia" sa ju snažili pretlačiť pod rúškom Vianoc - sviatkov pokoja a mieru...aké absurdné.

Dohoda o obrannej spolupráci má príliš veľa nedostatkov a je príliš jednostranne nevýhodná v neprospech Slovenska na to, aby sme si mysleli, že je to náhoda. Nie, je to zámer, je to podlosť najvyššieho stupňa. Samotné ustanovenia zmluvy sú naformulované v mnohých častiach neurčito, vágne a umožňujúnejednoznačný výklad, čo je pre právnbu prax veľmi zle. Zmluby majú byť zrozumiteľné, určité a majú vyjadrovať obojstranne výhodný vzťah. Táto potupná okupačná zmluva je vyjadrením našej nulovej národnej hrdosti, je potupou pre všetkých vlastencov, ktorí chcú žiť v slobodnom a naozaj suverénnom národnom štáte Slovákov. 

Zmluva je podpísaná, potvrdená parlamentom aj ratifikovaná prezidentkou...minimálne na 11 rokov sa stávame vazalmi vo vlastnom štáte. Hnev časom vystredajú iné emócie. Jedna však bude pretrvávať celých 11 rokov - pamäť národa. na 79 zradcov v parlamente, na ministrov Naďa a Korčoka a na neslovenskú prezidentku Čaputovú NEZABUDNEME nikdy! Na vlastizradu sa totiž zabudnúť nedá nikdy!  


Luky Machala

1 Blog posts

Comments