Pravidlá pre zverejňovaný obsah

Pravidlá pre zverejňovaný a obmedzovaný obsah:- Predaj alebo používanie produktov alebo služieb pre dospelých je povelený len v súkromnej a uzavretej skupine

- Politické alebo sociálne príspevky sú povelené len v súkromnej a uzavretej skupine

- Zakázané sú nelegálne produkty alebo služby

- Zakázané sú drogy a produkty súvisiace s drogamiVyhradzujeme si právo zrušiť a vymazať účet používateľa ktorý:- zverejňuje, propaguje obsah súvisiaci s pedofíliou, zoofíliou, nekrofíliou a pod.

- akýmkoľvek spôsobom napáda, uráža a inak obťažuje iných používateľov

- propaguje nákup alebo predaj nebezpečných materiálov a látok

- propaguje, nákupuje alebo predáva častí ľudského tela alebo telesných tekutín

- propaguje obchodovanie s ľuďmi a prostitúciu v akejkoľvek forme

- propaguje nákup alebo predaj kradnutých položiek

- neoprávnene diskriminuje alebo uprednostňuje ľudí z dôvodu ich osobnej charakteristiky, najmä rasy, etnickej príslušnosti, farby pleti, národnosti, občianstva, vierovyznania, veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, rodovej identity, rodinného stavu, manželského stavu, zdravotného postihnutia alebo zdravotného stavu či genetického ochorenia.